Innmelding

Alle som vil skal kunne være med i Lille Tøyen fotballklubb, men vi har dessverre ofte ikke kapasitet til å ta inn nye spillere midt i sesongen. Alle lag i klubben har derfor hovedinntak fra sesongslutt og fram mot jul. Ved kapasitet tar også enkelte lag inn nye spillere i løpet av året.

Hvis du ønsker innmelding i løpet av en sesong, send en epost til ltfk.medlemsadm@gmail.com så formidler vi kontakt med lagleder for gjeldende lag.

Femåringer

Hver høst starter vi nye lag for femåringer, altså de barna som skal begynne på skolen neste høst. Vi annonserer informasjonsmøte og publiserer påmeldinglenke på vår Facebookside.

Dugnadsklubb

Lille Tøyen FK er drevet på dugnad, og vi forventer at spillere/foreldre/foresatte stiller på oppsatte dugnader og bidrar i driften av lagene og klubben. Alle må gjøre litt så ingen må gjøre alt.

Medlemsrettigheter

Dere får:

 • Treninger hele året. Vi disponerer grusbanen på Lille Tøyen, kunstgressbanen på Caltexløkka, kunstgressbanen på Hasle skole og gressflate på Valle-feltet. 
 • Deltakelse i seriespill i regi av Oslo Fotballkrets f.o.m. året spillerne fyller 8 år. 6- og 7-åringene spiller Mikrorunder.
 • Deltakelse i inntil 3 cuper i året dekket av klubben pluss en felles overnattingscup som klubben velger ut.
 • Klubbdrakter (skal leveres inn etter sesongslutt).
 • Rabatter på Torshov Sport og rabatterte priser på utstyr som er bestilt gjennom klubben.
 • Ifs idrettsforsikring gjennom Norges idrettsforbund.
 • Fotballopplevelser i en trygg og hyggelig ramme i nærmiljøet. 
 • Foreldretrenere og lagledere tilbys gratis trener- og laglederkurs i regi av Oslo Fotballkrets.

Medlemsplikter

Dere må yte:

 • Medlemskontigent 
 • Utstyrsavgifter. Satsene vedtas av årsmøtet.
 • Treningsavgifter. Satsene vedtas av årsmøtet.
 • Stille på felles dugnader for klubben, blant annet som tilsynsvakt i Teglverkshallen.
 • Verve venner og familie som spiller på Norsk Tipping til å bidra med Grasrotandelen til Lille Tøyen FK. 
 • Lagene er foreldredrevet. Foreldre på barnelagene må ta på seg oppgavene som trenere og lagledere.
 • Vår- og høstdugnad på våre anlegg.

Hva koster det å være med?

Det koster bare kr 100,- pr år å være medlem i Lille Tøyen FK. Medlemskap gir rett til å delta i det organiserte tilbudet som finnes, men enkelte grupper har ventelister. Alle som deltar i trening eller kamper må være forsikret, noe en blir som medlem.

Det går også an å være passivt medlem (støttemedlem) hvis en ikke ønsker å delta aktivt, men likevel vil støtte opp om klubben. Alle trenere, lagledere og andre tillitsvalgte må være medlem av klubben.

Utstyrsavgift

Aktive medlemmer betaler også en utstyrsavgift på kr 250,- pr år. Denne avgiften skal dekke kostnader til drakter (ikke sko), fotballer, førstehjelpsutstyr mv. Annet utstyr kan du kjøpe i nettbutikken.

Treningsavgift

Aktive medlemmer betaler dessuten en treningsavgift, som varierer utfra alder. Denne avgiften skal dekke kostnader knyttet til drift av baner, leie av treningsflater, honorar til trenere mv.

Treningsavgiftene for 2019 ble vedtatt av årsmøtet i mars:

 • 5-7 år kr 750,-
 • 8-10 år kr 1250,-
 • 11-12 år kr 1750,-
 • 13-19 år kr 2500,-
 • Senior kr 3200,-
 • Veteran kr 2200,-

Søskenrabatt

Årsmøtet har vedtatt at det skal være søskenrabatt, der eldste barn betaler fulle avgifter, mens yngre søsken betaler reduserte avgifter. Søskenrabatt gjelder ikke barn-foreldre, eller andre relasjoner. For å få søskenrabatt må du ta kontakt med klubben.