Caltexløkka ligger i Monrads gate 9, i Tøyen krysset.

 • Banen vil deles opp slik at flere lag kan trene samtidig, men maks i tre deler.
 • I sesongen vil treningstider bli belagt av kretsens seriekamper.
 • På fotball.no finner du alle seriekamper som spilles på banen. Det er kamper ut oktober, så husk å sjekke om det er kamp på din treningstid.

 • Det er i hovedsak ungdomslag som har treningstid på Caltex i vår- og høstsesong. I vintersesong alle lag som vil.

 • Caltex har undervarme, og i vintersesong vil vi tilstrebe at lagene får så mange treninger som de ønsker. Caltex vil også deles med våre samarbeidsklubber. 
 • Hvis det er tider på vinteren som ikke brukes av LTFK eller våre samarbeidsklubber, så vil det vurderes å leie ut til andre interessenter.

Baneoppsett:

  • Baneoppsett finnes her
  • Bane ordeling sett fra portnerbolig:
  •           T (A)=(Tøyen), K (C)=Kampen, T/K (B) (midt på banen)
  •           Neste tall indikerer banestørrelse
  •           Deretter nummerering: eks: T_5_1 (på Tøyen siden, 5er fotball, og bane 1)
  • Banefordeling begynner med Tøyen og fylles deretter opp, det vil si at Kampen siden er den som sist fylles opp, dette for å frigjøre mest mulig plass for eventuelle treninger.
  • Treninger fyller opp fra Kampen siden
  • Kamper oppsatt av kretsen/eller flyttinger fylles på først fra Tøyen siden.
  • Bildene er ment som illustrasjon.

Se oversikt over treningstider og banefordeling her.