Sjekkliste for første år i ungdomsfotballen:


FIKS

Nytt for ungdomsfotballen er at det skal fylles ut kamprapporter for hver kamp, med oversikt over alle spillere i Fiks.  Det kom nytt system i 2019, hvor alle kamprapporter gjøres automatisk online via Fiks, altså mens kampen spilles. Det bryr at på hver kamp må det være en som tar seg av kampregistrering for laget ditt (av erfaring i fjor, så er et tips å avtale med motstanderlaget at man kun registrerer for sitt eget lag på kampene, siden man kjenner egene spillere best).


Man skal registrere tidspunkt for mål, rødt/gult kort ovs. Det kan virke litt uoverkommelig den første gangen, men man skjønner det ganske fort. Når kampen er over, ser man over at alt er ok, og så er det dommer som skal avslutte registreringen og sende inn selve kamprapporten.

Det er kun lagledere/trenere som har tilgang til å registrere kamprapporter (de skal være oppført i Fiks som kontaktperson eller Trener) Sjekk i Fiks at det er rett person som står oppført.


Se mer info her om kamprapportering (ganske utfyllende og oversiktlig).

Så gjør dere kjent med FIKS. Alle spillere skal være registrert i FIKS. Dersom dere har problemer med spillere som ikke finnes i FIKS bør dere sjekke at de har registrert seg via Min Idrett, og ellers sjekke med ansvarlige i klubben at spilleren er korrekt registrert. FIKS svarer også på henvendelser om brukerstøtte. Dersom spillere ikke er spilleberettiget (finnes ikke i FIKS og må legges inn manuelt.) kan det i verste fall føre til bøter og tap av kamp.

Det er også viktig at spillere er ordentlig registrert og spilleberettiget pga forsikring for spilleren. Alle spillere som er spilleberettiget er forsikret via klubben.

Les mer om kampgjennomføring her.

Oversikt over kampene

Når seriespillet ligger klart, ligger alle kampene klare i Min fotball appen, fint å laste ned denne så dere har full oversikt. Last ned, finn frem til klubben og velg ditt lag som favoritt, så har du full oversikt over kamper. Her ligger det info på motstanderlaget, adresse til kampsted, kontaktpersoner, navn på dommer osv (hvis dommer er oppført), som kan være greit å vite.

Det er veldig enkelt å importere alle kampene direkte inn i Spond.  Se forklaring her.

Og her i en video fra Spond.

Dommere

I ungdomsfotballen blir det bare satt opp dommer av kretsen i 9er og 11er (1. og 2. divisjon), ikke i 7er (uansett divisjon), og er da ikke noe dere trenger å tenke på (men dobbeltsjekk om dere har fått tildelt dommere når kampene blir lagt ut ved serierstart). For spill i lavere divisjoner må man selv skaffe dommer til sine hjemmekamper. Klubben har en del klubbdommere (oversikt nederst her), og det er viktig at dommeren har offsidekurs for dømming på dette nivået. Det kan være lurt å lage en avtale for flere kamper med en dommer før serien starter.

Dommer honoreres etter gjeldende satser avhengig av om vedkommende er klubbdommer eller kretsdommer. Dere betaler selv honoraret til klubbdommere, f.eks. via Vipps, og får det enkelt refundert av Edel. (kretsdommere sender regning selv). Det er veldig variererende hvor gode dommerne er til å dømme offside (det er jo også fryktelig vanskelig uten linjedommer), så forbered spillerne på at de ikke kan stole på en tight offsidefelle i alle tilfeller.

Ungdomsregler

Det er også en del regler som begynner å gjelde fra ungdomsfotballen. Les nøye gjennom dem! Slik som for eksempel at spilleren må ha vester på seg på når de sitter på benken (innbyttere) ikke lov å spille med lue, øredobber osv. (Noen dommere er veldig strenge på dette så greit å gjennomføre dette fra start)

Les mer om regler her.

Flytting/omberamming av kamper

Flytting av kamper er vanskelig og man kan få bøter hvis man ikke stiller til kamp. Ved omberam-
ming av kamper må man søke minimum en uke før kampen er satt opp, kretsen setter så opp ny

kamp hvis det er greit for begge parter (det koster 500,-pr omberamming)
Man kan ikke sett opp ny kamp selv, det må gjøres via kretsen

Les mer om regler her.

Link til omberammingsskjema her.

Skulle noe være uklart er det bare å kontakte Linda Tillier eller Karianne Bervell.