ANDREAS FÆTTEN

er leder for Lille Tøyen FK

Tlf: 926 10 720

Epost: andreas.fatten@gmail.com

 

EDEL KRISTIN HANSEN

er økonomiansvarlig og sekretær.

Epost: lille.toyen.fk@gmail.com

 

HANNE KLÆGSTAD

medlems- og utstyrsansvarlig.

Tlf: 901 74 441

Epost: hanneklagstad@gmail.com

 

FREDRIK GLØRSEN

er anleggsansvarlig.

Tlf. 400 64 168

Epost: fredrik.gloersen@gmail.com

 

LINDA TILLIER

er laglederutvikler og kontaktansvarlig for barnelagene.

Tlf: 911 69 416.

Epost: linda.tillier@gmail.com

 

KARIANNE BERVELL

er frivillighetskoordinator og kontaktansvarlig for ungdomslagene. 

Tlf: 403 12 350

Epost: kbervell@gmail.com

 

I tillegg kommer:

JAN-PETTER SKOGVANG

er varareprresentant i styret, og representerer seniorlagene i klubben. Han skriver referater fra styremøtene, bistår mi medlemshåndteringen og i arbeidet med driften av Teglverkshallen.

Epost: jan-petter@visualbanking.net

JARLE JOHANSEN HOVLAND

er ansvarlig for fordeling av treningstider i klubben, og møter i hovedstyret ved behov. Han er også superviser for klubbens teknikktreningskurs, sammen med sportslig koordinator.

E-post: treningstider.ltfk@gmail.com 

 

PÅL WINSENTS

er koordinator for kurs og treninger i klubbregi.

Tlf: 905 75 249

Epost: pal@fenomen.no